Kunskap kan ej förmedlas.
Kunskapsbildning är en individuell process där varje enskild elevs personlighet och erfarenhet är den naturliga utgångspunkten för fortsatt lärande.

Reload

SchoolVision International

- Sture Norlin

Kontakta mig
Kunskap kan ej förmedlas.
Kunskapsbildning är en individuell process där varje enskild elevs personlighet och erfarenhet är den naturliga utgångspunkten för fortsatt lärande.


Utifrån denna pedagogiska utgångspunkt och med världen som arbetsfält samarbetar SchoolVision International med pedagoger och tjänstemän för att utveckla enskilda skolor och utbildningsorganisationer. Ur ett systemteoretiskt perspektiv erbjuder SchoolVision International konsultation och föreläsningar kring:

 • Hur skapa en skola där varje barn får utvecklas optimalt i sitt lärande? Processen inom skolan inkluderande rektors pedagogiska ledarskap, lärarlagets ansvar, skolans fysiska miljö etc. Handledning och ledarutbildning för skolledare. Konsultation vid ny- och ombyggnad av skolor.
 • Valideringens och utbildningens roll vid framgångsrik regional samhällsutveckling. Uppbyggnad av Lärcentra, samarbete näringsliv, högskola/universitet, kommun etc.                                                                                                                                                                                     
 • SchoolVision International har i Tyskland ansvarat för ett flertal rektorsutbildningar, föreläsningar vid kongresser samt seminarier för lärare och skolledare. 
 • Utvärderat verksamheten vid Träakademien Höga Kusten, Kramfors kommun.
 • Utarbetat förstudie om Validering för Regionala Kompetensrådet inom Västernorrlands län.
 • Varit processansvarig för nedläggning av större grundskola inom Solna Stad, inkluderande förflyttning av elever, lärare, övrig personal samt fysisk avrustning av skolan.
 • Innehaft kortare eller längre tidsbegränsade uppdrag som skolchef eller rektor.

  Tror du att alla barn föds med en vilja och motivation att lära eller måste vi ha en skola byggd på prov, kontroll och inspektion? 

 


 • Uppdrag
 • Samarbeten
 • Om Sture Norlin
 • Ett urval av uppdrag som SchoolVision International tidigare varit involverad i.

  2020

  • 17 aug. Föreläsning vid Fränstaskolan, Ånge kommun. "Individualiserat Lärande baserat på Systemtänkande".
  • Rektor(60%), jan-april, Grundskola åk 6-9, Stockholm.

  2019

  • Rektor(50%), jan-juli, för Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, Östersund.

  2017

  • Rektorsstöd, april-juli, för skolledningen inom Gransäterskolan, Håbo kommun.

  2016

  • Rektor(50%), Solna Stad, aug-dec för start av en friskola med Grundskole- och Gymnasieelever med neurologiska funktionsnedsättningar, där den Konduktiva Pedagogiken utgör plattform för varje enskild elevs lärande.   
  • Bitr. rektor(60%), jan-juni, Kyrkmons skola, F-6, Sundsvall.

  2015

  • Tf Rektor, jan-juli, Gymnasiefriskola, Stockholm.        

  2012-2014 

  • Vice Ordförande, Stadsbyggnadsnämnden, Sundsvalls kommun.

  2012

  • Utredningsuppdrag i Säters kommun ang. kränkande behandling.
  • Pedagogisk Konsult, aug-dec, Orsa kommun.

  2011

  • Framgångsrikt ledarskap i skolor utifrån en internationell aspekt. Föreläsning/debatt. GEW-Kongress. Dortmund.
  • Huvudföreläsare vid GEW-kongress, North-Rhein Westfalen.
  • Uppföljningsseminarium för deltagare i SVI:s rektorsutbildningar. Mülheim. Tyskland.
  • Blick över gränserna - Individuell Utbildningsplan inom En skola för Alla i Sverige. Föreläsning vid landsmöte för skolledare inom den tyska Federationen för Evangeliska skolor för rörelsehindrade. Templin. Tyskl.
  • Rektorsutbildning inom North-Rhein Westfalen, maj-dec, inkluderande Pedagogiskt Ledarskap, Hållbar skolutveckling och Personalledning, Skolbesök i Sverige med inriktning mot Skapande av en Individualiserad Lärandekultur samt Ledarskapsstilar, Kommunikation och Konfliktlösning. 
  • Segregation kontra integration inom det skandinaviska/ svenska skolsystemet. Huvudföreläsare vid symposiet Framtidens utbildning i Schweiz. Bern.
  • Barn- och Utbildningschef, aug-nov, Orsa kommun.


  2010

  • Enhetschef, feb-mars, för övrig utbildning vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sandö.
  • Workshop vid GEW:s årliga, nationella kongress för fackliga ombud. Bad Bevensen. Tyskland.
  • Stockholm Summit. Speed-networking session tillsammans med Skolinspektör Heidemarie Schäfers, Bezirksregierung, Dusseldorf.
  • Inspirerande utbildning-skapa framtiden för våra skolor. Föreläsning och paneldeltagande för Bosch Stiftelse vid European Foundation Week. Bryssel.
  • Öppningsanförande vid konferensen Individuellt lärande - kooperativt skapande. Centrum för Lärarutbildning, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster. Tyskland.

  2009

  • Hållbar skolutveckling inom kontexten av en individuell lärandekultur. Seminarium för skolledare och lärare. Essen.
  • Skolledares arbetsförutsättningar i Sverige kontra Tyskland. Seminarium med tyska politiker och skolledare, i samarbete med skolinspektör Eva Eriksson, Stockholms Utbildningsförvaltning. Wuppertal.
  • Planerings- och arbetskonferens, Kreta, Grekland.
  • Rektor, aug-dec, Veingeskolan, åk 7-9, Laholms kommun.

  2008

  • Bitr. skolchef, nov(07)-juni, Solna Stad. Totalansvarig för nedläggning av Hagalunds grundskola.
  • Internationell konferens, Learning-Teaching- Leading-School Development. Westfälische Wilhelms- Universität Münster.
  • Internationell Skolledarutbildning i samarbete med Tekniska Universitetet i Munchen samt Nationella Institutet för Pedagogik i Singapore. Munchen.
  • Seminarium, Individualiserat lärande med fokus på stadieövergångar. 16 skolor i samarbete inom skoldistrikt Kreuztal.

   

  SchoolVision International samarbetar med andra internationella nätverk som:

  • GEW – Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
   Tysklands största fackliga Lärar- och Skolledarförbund med medlemmar från förskola till universitet.

   Länk till hemsida

  • EU-MAIL - European Mixed Ability and Individualised Learning.
   Ett EU-projekt om individuellt lärande i samarbete mellan länderna England, Finland, Norge, Sverige och Tyskland.

  • Länk till hemsida

  Sture Norlin, grundaren av och Utbildningsstrateg inom företaget SchoolVision International, har en bred och mångårig erfarenhet från utbildningsområdet.
  Innehar en Internationell Mastersexamen inom Educational Management and Administration.

  Sture Norlin har bl.a. tjänstgjort som

  • Bildningschef/Förvaltningschef inom kommunal sektor med ansvar för utbildningsområdet från Förskola till Gymnasium, Kultur- och Fritidsektorn samt Individ och Familjeomsorg.
  • Avdelningsdirektör inom Skolöverstyrelsen med ansvar för läroplansutveckling, regeringsuppdrag ang. lärarutbildning mm.
  • Rektor och Utvecklingsledare med ansvar för att bl.a utveckla framtidsskolor.
  • Sture Norlin har dessutom varit forskarstuderande vid Högskolan i Jönköping. Forskningen var inriktad på utbildningens roll vid framgångsrik regional samhällsutveckling.

  E-post: sture.norlin[@@]schoolvision.se
  Web-sida: www.schoolvision.se
  Mobil: +46 73 837 66 97
  Adress:
  Björn 168
  862 96 Njurunda
  SWEDEN


  Referenser om Sture Norlin kan ges av

  Heidemarie Schäfers, Fd Skolchef/Skolinspektör, Bezirksregierung, Dusseldorf, Tyskland.
  Tel: +49-202 272 66869, mobil +49-170 2463847
  E-mail: heidi.schaefers[@]gmx.de 

  “Samarbetet med Sture Norlin har alltid varit ett nöje och en berikelse – inte bara med anledning av hans kunskaper, erfarenhet och stora förmåga att framträda utan också med anledning av hans mottaglighet för utvecklingen i Nordrhein-Westfalen och hans utmärkta kommunikationsförmågor.”  Örjan Fridner, fd Rektor, Friggesunds skola, Hudiksvalls kommun
  Tele: +46-651–334 21, mobil +46-70–383 93 00


  ”Sture Norlin ger inte bara ett professionellt och kunnigt intryck. Han besitter dessutom den alltmer svårfunna förmågan att kunna presentera sitt material, både muntligt och skriftligt, så att åhörarna får svar på sina frågor – och dessutom får den bakomliggande teorin klar för sig. På det sättet blir ett samarbete med Sture Norlin och School Vision International ett ständigt pågående kompetensutvecklingsarbete. Jag kan därför varmt rekommendera School Vision International för uppdrag inom utbildningens sfär.”